Voorwaarden voor gebruik

Algemene voorwaarden van B&B Bij de Appelhof

Wij heten je van harte welkom bij B&B Bij de Appelhof in Valkenswaard en verzoeken je je op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Contactgegevens en reserveringen. 

B&B Bij de Appelhof

Kromstraat 77

5554 NG Valkenswaard

Telefoonnummer: 06-23042956

Website: www.bijdeappelhof.nl

E-mailadres: mail@bijdeappelhof.nl

Hoofdgast/Gebruikers: De persoon die bij B&B Bij de Appelhof heeft gereserveerd door een contactformulier, boekingsorganisatie, e-mail of telefonisch contact. De hoofdgast is 18 jaar of ouder en is verantwoordelijk voor haar of zijn mede gasten en dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

Derden: Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Beheerder: Persoon die eigenaar is van of namens B&B Bij de Appelhof beheert.

Algemeen:

 • Op verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt aan de gebruikers.
 • Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gebruiker(s) onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gebruikers dienen de instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gebruikers, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B Bij de Appelhof ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruiker(s) het tegendeel bewijzen.
 • Gebruikers van B&B Bij de Appelhof dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 • De website www.bijdeappelhof.nl is met veel zorg en liefde samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij B&B Bij de Appelhof ten tijde van het bezoek door onze gasten. Door de gebruikers kunnen geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 • B&B Bij de Appelhof bestaat uit een blokhut bestemd voor max. 4 personen.
 • Het is niet toegestaan de dieren op het erf van de eigenaar te voeren.
 • De blokhut en omliggend terrein, tuin en parkeerplaatsen dienen netjes en schoon achtergelaten te worden.

Reservering en bevestiging:

 • Reservering kan via ons boekingsprogramma, per e-mail, telefonisch, via contactformulier of als passant.
 • Na ontvangst van de reserveringsaanvraag sturen we een bevestiging indien er plaats is. Daarna is de reservering definitief en er wordt naar deze Algemene Voorwaarden verwezen.
 • Voor het reserveren van een verblijf bij B&B Bij de Appelhof worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Tarieven:

 • De tarieven zijn incl. 9% btw en excl. ontbijt service.
 • De tarieven zijn incl. water, elektriciteit en hout (vanaf april tot oktober).
 • De tarieven zijn incl. eindschoonmaak.
 • Annulering- en/of reisverzekering dient de gebruiker zelf af te sluiten.

Betaling:

 • Er dient 100% van de overeengekomen prijs binnen 7 dagen voor aankomst overgemaakt te worden.
 • Reserveringen binnen een termijn van 7 dagen kunnen contant voldaan worden.
 • Langer verblijf dient vooruit te worden betaald.
 • Verblijf is mogelijk vanaf twee nachten.

Annulering:

 • Indien de gebruiker onverhoopt niet in staat is om de reservering na te komen, dient de gebruiker dit zo spoedig mogelijk bij de beheerder te melden.
 • Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:

- Kosteloze annulering tot 1 week voor reserveringsdatum.

- bij een annulering voor 24 uur voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs. Daarna 100% van de overeengekomen prijs. 

Aansprakelijkheid:

 • B&B Bij de Appelhof kan niet aansprakelijk worden gesteld door haar gebruikers en eventuele derden ten gevolge van het verblijf in onze B&B en eventueel geleden schade.
 • B&B Bij de Appelhof is niet aansprakelijk voor storingen in en om de blokhut, zoals uitval van de wifi of stroom- en/of watervoorzieningen en/of technische installaties. 
 • B&B Bij de Appelhof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of diefstal van persoonlijke goederen of ongevallen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de B&B.
 • Er dient met zorg en ordelijke gang van zaken in en om de B&B met haar goederen en verblijf om te gaan.
 • Breuk of schade dient gemeld te worden aan de eigenaar.
 • Mocht achteraf, na het uitchecken, toch blijken dat er goederen verdwenen en/of beschadigd zijn en dit niet is gemeld bij de eigenaar, zullen de reparatie- en/of vervangingskosten doorberekend worden aan de hoofdgast.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek:

 • Bij aankomst dient de gebruiker zich eerst te melden bij de eigenaar.
 • Op de dag van aankomst is de check in tijd tussen 15:00 en 20:00 uur.
 • Op de dag van vertrek graag voor 10.00 uur uit checken.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt:

 • Mocht er ontbijt service geboekt zijn dan wordt het op een onderling afgesproken tijd naar het verblijf gebracht.

Verblijf:

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen. Dan wordt de avond- en nachtrust gerespecteerd voor de omliggende woningen.
 • Er mogen geen feesten worden gevierd.
 • Radio's en televisies mogen geen hinder zijn voor anderen.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder overnachten in het B&B.
 • De B&B dient schoon en netjes te worden gehouden.
 • Afval dient in de aanwezige vuilnisbak te worden gedeponeerd.
 • Huisdieren zijn in de B&B niet toegestaan.
 • Roken in de B&B is niet toegestaan.
 • Privé ruimtes/tuin mogen niet betreden worden.
 • Drugsgebruik wordt niet geaccepteerd en wij zullen jouw verblijf dan per direct beëindigen.
 • Overmatig alcoholgebruik wordt niet geaccepteerd en wij zullen jouw verblijf per direct beëindigen.

Tot slot: 

 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. •
 • Alle geschillen voortvloeiend uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in de eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen. 
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen, voor zover in de onderhavige voorwaarden niet anders bepalen.
 • Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van de partijen wordt gebracht.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze B&B Bij de Appelhof.

Valkenswaard, juni 2022

Familie Bakker